Facebook 27x27   Twitter 27x27

 • Fflatiau Hafan Gogarth

  Fflatiau Hafan Gogarth

  Mae Hafan Gogarth yn cynnwys 35 o fflatiau ystafell dwy ystafell wely, ar draws tri llawr, sydd ar gael i'w gwerthu ar brydles.

 • Fflatiau Hafan Gogarth – Chwa o awyr iach

  Fflatiau Hafan Gogarth – Chwa o awyr iach

  Mae Hafan Gogarth yn ddatblygiad newydd o’r radd flaenaf o fflatiau ar lesddaliad sydd wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer pobl dros 55 oed.

Amdanom Ni

Sefydlwyd Domus Cambria yn 2011, ac mae’n fusnes moesegol sy'n anelu at ddatblygu cartrefi a gwasanaethau yn fasnachol, gan ail-fuddsoddi ei elw mewn cymunedau lleol.

Mae Domus Cambria yn Gwmni preifat, cyfyngedig gan gyfranddaliadau ac yn is-gwmni o Tai Gogledd Cymru.

Er mai ein prif nod yw adeiladu cartrefi ar gyfer elw, mae'n bwysig ein bod yn gwneud hynny mewn modd moesegol. Rydym hefyd yn cydnabod gwerth creu swyddi a buddsoddi yn ein cymunedau lleol.

Y datblygiad cyntaf oedd Hafan Gogarth, fflatiau Unigryw ar gyfer pobl dros 55 oed ym Mhenmorfa, Llandudno.

Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol

Rydym yn gwybod y gall y penderfyniadau a wnawn gael effaith enfawr yn ein cymunedau.

Trwy fod yn glir pa ganlyniadau rydym yn eu disgwyl a gwneud y peth iawn, gall gweithgarwch Domus Cambria ddarparu gwerth ychwanegol wrth arddangos cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol.

Byddwn yn sicrhau budd cymunedol ac yn ymgorffori gwerth cymdeithasol yn ein holl waith lle bo hynny'n bosibl.

Dod o Hyd i Gartref

Fflatiau Hafan GogarthMae Hafan Gogarth yn ddatblygiad moethus newydd o fflatiau lesddaliad sydd ar werth yn ardal hardd Pen Morfa yn Llandudno.

Darllenwch fwy

Ffyrdd i Brynu

Mae Domus Cambria yn cydnabod bod gan nifer fawr o bobl dros 55 oed ddyhead cryf yn lleol i aros yn ardal Llandudno a’r dalgylch, ond yn draddodiadol mae diffyg llety addas a safonol ar gael sy’n gweddu’r farchnad hon.

Darllenwch Fwy

Tir i'w werthu?

Rydym bob amser yn chwilio am gyfleoedd datblygu newydd.

Os ydych yn werthwr, a bod gennych eiddo yr ydych yn ystyried ei werthu, Cysylltwch â Ni.

Darllenwch Fwy