Facebook 27x27   Twitter 27x27

 • Fflatiau Hafan Gogarth

  Fflatiau Hafan Gogarth

  Mae Hafan Gogarth yn cynnwys 35 o fflatiau ystafell dwy ystafell wely, ar draws tri llawr, sydd ar gael i'w gwerthu ar brydles.

 • Fflatiau Hafan Gogarth – Chwa o awyr iach

  Fflatiau Hafan Gogarth – Chwa o awyr iach

  Mae Hafan Gogarth yn ddatblygiad newydd o’r radd flaenaf o fflatiau ar lesddaliad sydd wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer pobl dros 55 oed.

Fflatiau Hafan Gogarth

Hafan Gogarth oedd datblygiad cyntaf Domus Cambria.

 • a breath of fresh air

Wedi’i leoli ar Abbey Road, ac mae’n ddatblygiad tai o ansawdd uchel ac yn fforddiadwy sy’n cynnwys 35 o fflatiau dwy ystafell wely ar lesddaliad.

Mae’r datblygiad mewn lleoliad canolog a gwastad yn ardal hyfryd Penmorfa gyda Phen y Gogarth gerllaw. Mae Hafan Gogarth yn cynnig llety diogel, modern a chyfforddus i bobl dros 55 oed sy’n dymuno gwneud newid cadarnhaol ac ymarferol i’r ffordd maent yn byw.

Mae tu mewn pob un o'r fflatiau o ansawdd uchel, gan gynnwys ystafelloedd ymolchi a cheginau modern.

Maent hefyd gyda lefel uwch o ran ynni effeithlon, gyda lefelau ardderchog o inswleiddio a selio rhag sain, ffenestri dwbl a gwres canolog nwy yn cyfuno i ddarparu llety ynni effeithlon (gradd EPC o 86%), gan leihau'r defnydd o ynni a chostau byw.

Mae Penmorfa yn un o’r cyfeiriadau mwyaf nodedig yn Llandudno. Mae Hafan Gogarth mewn lleoliad canolog, sy’n galluogi’r preswylwyr i fwynhau atyniadau, safleoedd ac amwynderau gorau’r dref.

Cliciwch ar y lluniau i'w gwneud yn fwy.

 • 5. Lounge
 • 6. Kitchen
 • 7. Master Bedroom
 • 8. Second Bedroom
 • 9. Bathroom
 • 1. Front
 • 2. Rear View
 • 3. Residents
 • 4. Main entrance
 • 5 Rear view
 • 6. Great Ormes Road
 • 7. Lobby
 • 8. Great Ormes road elevation

Map

Dod o Hyd i Gartref

Fflatiau Hafan GogarthMae Hafan Gogarth yn ddatblygiad moethus newydd o fflatiau lesddaliad sydd ar werth yn ardal hardd Pen Morfa yn Llandudno.

Darllenwch fwy

Ffyrdd i Brynu

Mae Domus Cambria yn cydnabod bod gan nifer fawr o bobl dros 55 oed ddyhead cryf yn lleol i aros yn ardal Llandudno a’r dalgylch, ond yn draddodiadol mae diffyg llety addas a safonol ar gael sy’n gweddu’r farchnad hon.

Darllenwch Fwy

Tir i'w werthu?

Rydym bob amser yn chwilio am gyfleoedd datblygu newydd.

Os ydych yn werthwr, a bod gennych eiddo yr ydych yn ystyried ei werthu, Cysylltwch â Ni.

Darllenwch Fwy