Facebook 27x27   Twitter 27x27

 • Fflatiau Hafan Gogarth

  Fflatiau Hafan Gogarth

  Mae Hafan Gogarth yn cynnwys 35 o fflatiau ystafell dwy ystafell wely, ar draws tri llawr, sydd ar gael i'w gwerthu ar brydles.

 • Fflatiau Hafan Gogarth – Chwa o awyr iach

  Fflatiau Hafan Gogarth – Chwa o awyr iach

  Mae Hafan Gogarth yn ddatblygiad newydd o’r radd flaenaf o fflatiau ar lesddaliad sydd wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer pobl dros 55 oed.

News

Fflat olaf Hafan Gogarth nawr wedi ei werthu

Mae fflat olaf Hafan Gogarth, datblygiad cyntaf Domus Cambria, nawr wedi ei werthu!

Mae’r datblygiad o 35 o fflatiau wedi’i leoli ym Mhenmorfa, Llandudno ac yn cynnig llety diogel, modern a chyfforddus i bobl dros 55 oed sy’n dymuno
gwneud newid cadarnhaol i’r ffordd maent yn byw.

Wnaeth y fflat olaf cael ei werthu mis Ionawr. Rydym yn gobeithio bydd y perchnogion newydd yn mwynhau byw yn eu cartref newydd.

Cadwch lygaid allan am ddatblygiad nesaf Domus Cambria.

 • Sold_cy

Cribiniau ag Ystolion yn trawsnewid gardd Hafan Gogarth

Mae Cribiniau ag Ystolion, tîm cynnal tiroedd mewnol Tai Gogledd Cymru, wedi bod yn brysur yn garddio yn Hafan y Gogarth, Llandudno. Maen nhw wedi trawsnewid y gerddi cymunedol, plannu gwelyau blodau hardd a llwyni. Peidiwch â chymryd ein gair ni, edrychwch i chi eich hun...

 • IMG_0004
 • IMG_0008

Dod o Hyd i Gartref

Fflatiau Hafan GogarthMae Hafan Gogarth yn ddatblygiad moethus newydd o fflatiau lesddaliad sydd ar werth yn ardal hardd Pen Morfa yn Llandudno.

Darllenwch fwy

Ffyrdd i Brynu

Mae Domus Cambria yn cydnabod bod gan nifer fawr o bobl dros 55 oed ddyhead cryf yn lleol i aros yn ardal Llandudno a’r dalgylch, ond yn draddodiadol mae diffyg llety addas a safonol ar gael sy’n gweddu’r farchnad hon.

Darllenwch Fwy

Tir i'w werthu?

Rydym bob amser yn chwilio am gyfleoedd datblygu newydd.

Os ydych yn werthwr, a bod gennych eiddo yr ydych yn ystyried ei werthu, Cysylltwch â Ni.

Darllenwch Fwy