Facebook 27x27   Twitter 27x27

 • Fflatiau Hafan Gogarth

  Fflatiau Hafan Gogarth

  Mae Hafan Gogarth yn cynnwys 35 o fflatiau ystafell dwy ystafell wely, ar draws tri llawr, sydd ar gael i'w gwerthu ar brydles.

 • Fflatiau Hafan Gogarth – Chwa o awyr iach

  Fflatiau Hafan Gogarth – Chwa o awyr iach

  Mae Hafan Gogarth yn ddatblygiad newydd o’r radd flaenaf o fflatiau ar lesddaliad sydd wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer pobl dros 55 oed.

Meini Prawf Cymhwyso

Meini Prawf Cymhwyster ar gyfer Datblygiad Hafan Gogarth

Bydd angen i ymgeiswyr fodloni'r meini prawf fforddiadwy a bennwyd gan Domus Cambria cyn prynu un o'n fflatiau.

Cafodd fflatiau Hafan Gogarth eu cynllunio i ddeiliaid cartref ac ni ellir eu his-osod neu eu llogi i eraill fel fflatiau gwyliau.

Gall  Domus Cambria neu Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gynnal adolygiad o'r Meini Prawf Cymhwyso, a bydd unrhyw newidiadau yn amodol ar dderbyn cymeradwyaeth gan y ddau sefydliad.

Categori Blaenoriaeth 1 Blaenoriaeth 2 Blaenoriaeth 3  
1. Dros 60 oed, yn byw yn wardiau Gogarth, Tudno neu Fostyn Llandudno, ac ni ellir diwallu eu hangen tai ar y farchnad agored. Yn byw yno ers mwy na 10 mlynedd Yn byw yno rhwng 5-10 o flynyddoedd Yn byw yno am lai na 5 mlynedd

Bydd yr Uned Tai Fforddiadwy yn cael ei marchnata’n weithredol am gyfnod o 6 wythnos o leiaf cyn y gellir ystyried ceisiadau o Gategori 3 a 4.
2. 55 oed a hŷn, yn byw yn wardiau Gogarth, Tudno neu Fostyn Llandudno ac ni ellir diwallu eu hangen tai ar y farchnad agored. Yn byw yno ers mwy na 10 mlynedd Yn byw yno rhwng 5-10 o flynyddoedd Yn byw yno am lai na 5 mlynedd
3. Dros 60 oed, yn byw yn Sir Conwy ac ni ellir diwallu eu hangen tai ar y farchnad agored. Yn byw yno ers mwy na 10 mlynedd Yn byw yno rhwng 5-10 o flynyddoedd Yn byw yno am lai na 5 mlynedd

Bydd yr Uned Tai Fforddiadwy yn cael ei marchnata’n weithredol am gyfnod o 6 wythnos o leiaf cyn y gellir ystyried ceisiadau o Gategori 5a 6
4. 55 oed a hŷn, yn byw yn Sir Conwy ac ni ellir diwallu eu hangen tai ar y farchnad agored. Yn byw yno ers mwy na 10 mlynedd Yn byw yno rhwng 5-10 o flynyddoedd Yn byw yno am lai na 5 mlynedd
5. Dros 60 oed ac yn byw yn Awdurdod Lleol Gogledd Cymru (Gwynedd, Sir Ddinbych, Ynys Môn, Wrecsam a Sir y Fflint). Yn byw yno ers mwy na 10 mlynedd Yn byw yno rhwng 5-10 o flynyddoedd Yn byw yno am lai na 5 mlynedd

Bydd yr Uned Tai Fforddiadwy yn cael ei marchnata’n weithredol am gyfnod o 6 wythnos o leiaf cyn y gellir ystyried ceisiadau o Gategori 7.
6. 55 oed a hŷn ac yn byw yn Awdurdod Lleol Gogledd Cymru (Gwynedd, Sir Ddinbych, Ynys Môn, Wrecsam a Sir y Fflint) Yn byw yno ers mwy na 10 mlynedd Yn byw yno rhwng 5-10 o flynyddoedd Yn byw yno am lai na 5 mlynedd
7. 55 oed a hŷn ac ni ellir diwallu eu hangen tai ar y farchnad agored. Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G
         

Dod o Hyd i Gartref

Fflatiau Hafan GogarthMae Hafan Gogarth yn ddatblygiad moethus newydd o fflatiau lesddaliad sydd ar werth yn ardal hardd Pen Morfa yn Llandudno.

Darllenwch fwy

Ffyrdd i Brynu

Mae Domus Cambria yn cydnabod bod gan nifer fawr o bobl dros 55 oed ddyhead cryf yn lleol i aros yn ardal Llandudno a’r dalgylch, ond yn draddodiadol mae diffyg llety addas a safonol ar gael sy’n gweddu’r farchnad hon.

Darllenwch Fwy

Tir i'w werthu?

Rydym bob amser yn chwilio am gyfleoedd datblygu newydd.

Os ydych yn werthwr, a bod gennych eiddo yr ydych yn ystyried ei werthu, Cysylltwch â Ni.

Darllenwch Fwy